Kingdom of Tonga Ministry of Finance & National PLanning Nuku'alofa...

 

Fanongonongo - Potungaue Pa’anga mo e Palani Fakafonua

‘Oku ‘oatu heni ‘a e fanongonongo mei he Potungaue Pa’anga mo e Palani Fakafonua ‘a Tonga, ‘o fekau’aki pea mo hono to e “FAKAAVA ‘O E OFISI E POTUNGAUE PA’ANGA MO E PALANI FAKAFONUA ‘I PANGAI HA’APAI MO ‘OHONUA ‘EUA ‘AHO 3 SIULAI 2017”.

‘Oku fanongonongo atu heni ke mea’i ‘e hou’eiki mo e kakai kotoa pe ‘o e fonua, ke mou fakatokangai’i ange ‘e to e kamata e fakahoko fatongia angamaheni e Potungaue Pa’anga mo e Palani Fakafonua ‘i Pangai Ha’apai mo ‘Ohonua ‘Eua ‘o kamata he ‘aho Monite 3 Siulai 2017

Ki ha to e faka’eke’eke, kataki ‘o fetu’utaki mai ki he fika Telefoni 23-066

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“REINSTATEMENT OF THE MINISTRY OF FINANCE AND NATIONAL PLANNING SUB TREASURY PANGAI HA’APAI AND ‘OHONUA ‘EUA WITH EFFECT FROM MONDAY 3RD JULY 2017

Please be informed the Ministry of Finance and National Planning has reinstated its Sub Treasury Offices in Pangai Ha’apai and ‘Ohonua ‘Eua. The Sub Treasury Offices will be open for operations with effect from the 3rd July 2017.

Should you require further information please do not hesitate to contact 23-066.