Kingdom of Tonga Ministry of Finance & National PLanning Nuku'alofa...

 

Fanongonongo - Potungaue Pa’anga mo e Palani Fakafonua

‘Oku ‘oatu heni ‘a e fanongonongo mei he Potungaue Pa’anga mo e Palani Fakafonua ‘a Tonga, ‘o fekau’aki pea mo e “TOTONGI AKO KI HE NGAAHI AKO KOTOA PE ‘A E PULE’ANGA”.
‘Oku fanongonongo atu heni ke mea’i ‘e hou’eiki mo e kakai kotoa pe ‘o e fonua, ke mou fakatokangai’i ange ko e totongi ako ‘etau fanau ‘e to e fakafoki ia ki he Potungaue Ako Mo e Ako Ngaue ‘i he ‘aho 3 ‘o Siulai 2017,
'o ‘ikai ke to e fai ha totongi ako ki he ‘ulu’i ‘Ofisi ‘o e Potungaue Pa’anga mo e Palani Fakafonua ‘a Tonga ‘i he Tungi Colonnade. Ko ia ai ko e totongi ako ‘e fakahoko pe ia ‘i he ‘ulu’i ‘Ofisi ‘o e Potungaue Ako ‘a ia ‘oku tu’u ‘i he Hala Vuna.
Ki ha to e faka’eke’eke, kataki ‘o fetu’utaki mai ki he fika Telefoni 23-066 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
“GOVERNMENT SCHOOL FEES COUNTER AT THE MINISTRY OF EDUACTION AND TRAINING”
Please be informed the Ministry of Finance and National Planning with effect from the 3 rd July 2017 will no longer receive payment for Government School fees.
Payments will now be received at the Ministry of Education and Training (MET) located on Vuna Road Nuku’alofa for all Government schools.
Should you require further information please do not hesitate to contact 23-066.